เมื่อไม่นานมานี้ มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจอยู่หนึ่งหน่วยงาน คือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับ่สมัครงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครงานตั้งแต่วุฒิ ม. 3 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ กัน โดยแต่ละตำแหน่ง ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานสาขาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  สำหรับผู้ที่กำลังหางานรัฐวิสาหกิจ ต้องการสอบงานรัฐวิสาหกิจ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานการทางพิเศษ ได้จากเว็บไซต์หางาน แหล่งรวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานธนาคาร งานโรงพยาบาล และงานการศึกษา มากมายตรงใจคุณ รวมทั้งยังมีสาระ บันเทิง ที่น่ารู้ น่าสนใจอีกมาก  แต่คาดว่าขณะนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย น่าจะปิดรับสมัครงานไปแล้ว สมาชิกที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจควรจะหาแนวข้อสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มาอ่านระหว่างรอการเปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจครั้งใหม่จะดีกว่า หรือไม่ก็หางานอื่นๆ ที่คิดว่าถูกใจ ทำไปพลางๆ ก่อนก็ได้นะคะ


 


Comments
Leave a Reply