สำหรับคนที่เรียนจบด้านการเงิน การธนาคาร บัญชี บริหารทั่วไป เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบก็มักจะตั้งเข็มทิศไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน ถ้าไม่อยากรับราชการ ก็มักจะหางานธนาคาร และสมัครงานธนาคาร กันเป็นส่วนใหญ่ ด้วยสาเหตุหลักๆ คือ งานธนาคาร เป็นงานที่มีค่าตอบแทนสูง มีโบนัส มีสวัสดิการอื่นๆ ถึงแม้ว่า การทำงานในแต่ละวัน จะเต็มไปด้วยความสับสน เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า การเงิน ซึ่งต้องอาศัยความแคล่วคล่อง ว่องไว จำแม่น คิดเร็ว  การสมัครงานธนาคารกสิกรไทย ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่หลายๆ คนชอบมาก เนื่องจากธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารที่มีการตอบรับจากกระแสสังคม ค่อนข้างสูง มีแนวความคิดใหม่ๆ ริเริ่มงานใหม่ๆ ทำให้พนักงานธนาคารมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงตามไปด้วย  ก็เหมาะสมกับยุคสมัย ที่เราเข้าสู่ระบบทุนนิยม การทำงานที่มีค่าตอบแทนสูง แม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่รายได้ก็สามารถตอบโจทย์ในการดำรงชีวิตแบบสบายๆ ไม่ต้องห่วงการใช้จ่ายเงินเหมือนคนที่ทำงานราชการ  ถ้าจะถามหาความมั่นคง ก็มีเท่าๆ กัน ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนนะคะ
 


Comments
Leave a Reply