สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการให้เราแปลเอกสารให้  อาจจะมีความกลัวอยู่บ้างว่า เอกสารอาจจะแปลไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ซึ่งลูกค้าไม่สามารถตรวจสอบได้  ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นะคะ เพราะศูนย์รับแปลเอกสารของเรา มีกระบวนการตรวจสอบ และแก้ไขงานรับแปลเอกสาร เพื่อให้งานแปลเอกสารออกมามีคุณภาพ เชื่อถือได้ และไม่ผิดจากวัตถุประสงค์ของลูกค้า  เพราะศูนย์รับแปลเอกสารของเรา มีทีมงานนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ อยู่อย่างเพียบพร้อม มีความรับผิดชอบต่องาน และตรงต่อเวลา ที่สำคัย เราจะไม่นำเอกสารที่แปลส่งลูกค้า ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนเด็ดขาด  หากสนใจติดต่อศูนย์รับแปลเอกสารได้ ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 


Comments
Leave a Reply