สำหรับผุ้ที่เตรียมตัวสมัครสอบ ก.พ. 56 นอกจากการหาแนวข้อสอบ ก.พ.56 มาอ่านกันแล้ว ยังต้องมีการเตรียมหลักฐาน เอกสารให้ครบถ้วน เพราะการสอบ ก.พ.2556 กำลังจะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ หากใครเตรียมตัวไม่ทัน จะด้วยความประมาท หรือชะล่าใจมากเกินไป ก็คงเสียโอกาสไปอีกหนึ่งปีเต็มๆ กว่าที่สำนักงาน ก.พ. จะจัดให้มีการสอบ ก.พ.56 ขึ้นมาอีก ดังนั้น ก่อนที่จะมีการสมัครสอบ ก.พ. 56 ก็ควรจะต้องมีการเตรียมการหลายๆ อย่าง ส่วนมากคำถามยอดฮิต สำหรับการสมัครสอบ ก.พ. 56 ก็คือ หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในการเข้าสอบมีอะไรบ้าง  คำถามที่ถามมานี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการตอบคำถาม ได้ให้คำตอบไว้ดังนี้  ตอบ   สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำไปในวันสอบข้อเขียน คือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจนมาแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  และเจ้าหน้าที่คุมการสอบ ก.พ. 2556 ก็จะต้องปฏิบัติตามกฏการสอบ ก.พ.2556 อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ  
 


Comments
Leave a Reply