สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ ก.พ. 2556 ภาค ก  โดยการรับสมัครสอบ ก.พ.56 ครั้งนี้ เป็นการรับสมัครสอบ ก.พ.56 ทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยการสมัครสอบ ก.พ.2556 ภาค ก เป็นการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสแรกให้กับผู้ที่ต้องการทำงานราชการ ผู้ที่สอบ ก.พ.56 ผ่านจะถูกขึ้นบัญชีเพื่อรอเรียกตัวไปบรรจุตามตำแหน่ง แต่ระหว่างนั้น ต้องมีการสอบ ก.พ.56 ภาค ข ซึ่งเป็นภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  หากมีหน่วยงานของรัฐขาดแคลนบุคคลในตำแหน่งงานที่ว่างลง ก็จะมีการเรียกตัวไปบรรจุในตำแหน่งงานนั้นๆ  ดังนั้น หลายๆ คนที่มีคำถามว่า ทำไมทุกคนจะต้องสอบ ก.พ.56 ก็เพราะสำนักงาน ก.พ.เป็นผู้รับผิดชอบในการรับสมัครสอบ ก.พ. 2556 ภาค ก รวมทั้งคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป หรือเป็นข้าราชการ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบ ก.พ.2556 ต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อมไว้ เพราะการสมัครสอบ ก.พ.2556 เป็นการสมัครออนไลน์ ถ้าผิดพลาดเรื่องเอกสาร หรือกรอกข้อมูลผิด เท่ากับพลาดโอกาสสอบ ก.พ.56 ไปเลยนะคะ
 


Comments

Mr.Naruedom Namasiri
05/13/2013 8:08am

สนใจมากครับ

ReplyLeave a Reply